ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุรอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330059
รหัส Smis 8 หลัก :
  82010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  330059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคุรอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUROD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคุรอด
ตำบล :
  บางวัน
อำเภอ :
  คุระบุรี
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82150
โทรศัพท์ :
  0-7641-2609
โทรสาร :
  076488628
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/09/2501
อีเมล์ :
  bankhurot@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 08:50:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคุรอด


นางภาวดี บัวมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุรอด
0812737615