ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330174
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  330174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดีบุกพังงาวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Deebuk Phangnga Wittayayon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ท้ายช้าง
อำเภอ :
  เมืองพังงา
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82000
โทรศัพท์ :
  0-7641-2065
โทรสาร :
  076411579
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2471
อีเมล์ :
  deebuk@deebuk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิมิลัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:36:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน


นายพรศักดิ์ จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน