ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีพังงา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330175
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  330175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีพังงา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATREEPHANGNGA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน204
ตำบล :
  ท้ายช้าง
อำเภอ :
  เมืองพังงา
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82000
โทรศัพท์ :
  076412052
โทรสาร :
  076412052 ต่อ 127
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  satreephangnga15@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:10:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีพังงา


นางณัฐญาพร เสวตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน