ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะยาววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330176
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  330176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะยาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOH YAO WITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน-
ตำบล :
  เกาะยาวน้อย
อำเภอ :
  เกาะยาว
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82160
โทรศัพท์ :
  0-7659-7107
โทรสาร :
  076597103
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2519
อีเมล์ :
  kywit2519@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะยาวน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  138 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 14:06:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะยาววิทยา


นางฐิติพร เปกะมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน