ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกะปงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330177
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  330177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กะปงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KAPONGPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางแก้ว
ตำบล :
  เหมาะ
อำเภอ :
  กะปง
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82170
โทรศัพท์ :
  0-7649-9108
โทรสาร :
  0-7649-9108
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 เมษายน 2517
อีเมล์ :
  kapongpittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิมิลัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหมาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกะปงพิทยาคม


นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน