ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330180
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  330180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kkr
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองเคียน
ตำบล :
  คลองเคียน
อำเภอ :
  ตะกั่วทุ่ง
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82140
โทรศัพท์ :
  0-7645-1248
โทรสาร :
  076451284
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิ.ย. 2534
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:20:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์


นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน