ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330182
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  330182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตะกั่วป่าคีรีเขต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Takuapa Keereekat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตลาดใหญ่ เลขที่ 40
ตำบล :
  บางไทร
อำเภอ :
  ตะกั่วป่า
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82110
โทรศัพท์ :
  0-7642-5512
โทรสาร :
  076425512
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิมิลัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:35:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต


นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน