ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330183
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  330183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuraburi Chaipattana Pittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคุระ
ตำบล :
  คุระ
อำเภอ :
  คุระบุรี
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82150
โทรศัพท์ :
  0-7649-1274
โทรสาร :
  076491274
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  kcp.kuraburi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิมิลัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคุระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม


นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน