ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330185
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  330185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท้ายเหมืองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaimuangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21 หมู่ 1   บ้าน-
ตำบล :
  นาเตย
อำเภอ :
  ท้ายเหมือง
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82120
โทรศัพท์ :
  0-7657-1500
โทรสาร :
  076484956
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิุนายน 2513
อีเมล์ :
  info@tmw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:28:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา


นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน