ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330186
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  330186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งมะพร้าววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungmaprawwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านขนิม
ตำบล :
  ทุ่งมะพร้าว
อำเภอ :
  ท้ายเหมือง
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82120
โทรศัพท์ :
  076-490-813
โทรสาร :
  076-490-813
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09032524
อีเมล์ :
  tpwy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมิลัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งมะพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:06:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา


นายรัชพล ทองเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน