ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400040
รหัส Smis 8 หลัก :
  83010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  400040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ถลางพระนางสร้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thalangpranangsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเคียน
ตำบล :
  เทพกระษัตรี
อำเภอ :
  ถลาง
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83110
โทรศัพท์ :
  076-311497
โทรสาร :
  076311497
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2494
อีเมล์ :
  pranangsang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพกระษัตรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2561 เวลา 08:53:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง


นางชนิดา อุณพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน