ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400040
รหัส Smis 8 หลัก :
  83010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  400040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ถลางพระนางสร้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตะเคียน
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  83110
โทรศัพท์ :
  076-311619
โทรสาร :
  076311497
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง


นายอรรณพ หิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง