ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400058
รหัส Smis 8 หลัก :
  83012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  400058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูเก็ตวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phuketwittayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   73/3   บ้าน-
ตำบล :
  ตลาดใหญ่
อำเภอ :
  เมืองภูเก็ต
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83000
โทรศัพท์ :
  076212075
โทรสาร :
  076213922
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2540
อีเมล์ :
  pkw@pkw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเก็ต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:06:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน