ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400059
รหัส Smis 8 หลัก :
  83012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  400059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีภูเก็ต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATREEPHUKET
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  ตลาดใหญ่
อำเภอ :
  เมืองภูเก็ต
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83000
โทรศัพท์ :
  076-211034
โทรสาร :
  076219522
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 เมษายน พ.ศ.2452
อีเมล์ :
  spk@satreephuket.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพกระษัตรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเก็ต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 05:46:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีภูเก็ต


นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน