ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกะทู้วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400061
รหัส Smis 8 หลัก :
  83012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  400061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กะทู้วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kathu wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกะทู้
ตำบล :
  กะทู้
อำเภอ :
  กะทู้
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83120
โทรศัพท์ :
  076-321311
โทรสาร :
  076321312
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  mail@kathu.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพกระษัตรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะทู้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15:00:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกะทู้วิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน