ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองถลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400062
รหัส Smis 8 หลัก :
  83012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  400062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองถลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mungthalang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเมืองใหม่
ตำบล :
  เทพกระษัตรี
อำเภอ :
  ถลาง
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83110
โทรศัพท์ :
  076-621142
โทรสาร :
  076 621143
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  Thalang@mt.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพกระษัตรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพกระษัตรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17:18:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองถลาง


นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน