ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400063
รหัส Smis 8 หลัก :
  83012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  400063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชิงทะเลวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cherngtalaywittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเชิงทะเล
ตำบล :
  เชิงทะเล
อำเภอ :
  ถลาง
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83110
โทรศัพท์ :
  076615564
โทรสาร :
  076615566
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 เมษายน 2521
อีเมล์ :
  chw.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสุนทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:39:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม


นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน