ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400064
รหัส Smis 8 หลัก :
  83012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  400064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วีรสตรีอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Weerasatree-Anusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านป่าคลอก
ตำบล :
  ป่าคลอก
อำเภอ :
  ถลาง
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83110
โทรศัพท์ :
  076529565
โทรสาร :
  076529565
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2528
อีเมล์ :
  weerasatree1122@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพกระษัตรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าคลอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:11:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์


นายสิทธิโชค พรผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน