ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640001
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  640001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านขุนทะเล
ตำบล :
  ขุนทะเล
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84100
โทรศัพท์ :
  077355500
โทรสาร :
  077355500
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2489
อีเมล์ :
  nikhom@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:20:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง


นายจำนงค์ นวลขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2