ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนยูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640002
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  640002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนยูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuanyoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านควนยูง ซอย 8
ตำบล :
  ขุนทะเล
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84100
โทรศัพท์ :
  0917318476
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02 มิถุนายน 2503
อีเมล์ :
  84010002@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนทะเล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลขุนทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนยูง


นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน