ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซอย 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640003
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  640003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซอย 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansoi 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนิคมซอย 2
ตำบล :
  ขุนทะเล
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84100
โทรศัพท์ :
  077355598
โทรสาร :
  077355598
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนทะเล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซอย 2


นายจิรพัส ทองสีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน