ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซอย 10
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640004
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  640004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซอย 10
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Soi 10 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านซอย 10
ตำบล :
  ขุนทะเล
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84100
โทรศัพท์ :
  077211434
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2506
อีเมล์ :
  baansoi10@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนทะเล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซอย 10ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2