ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640010
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  640010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpowai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโพหวาย
ตำบล :
  บางกุ้ง
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077273855
โทรสาร :
  077273855
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/02/2498
อีเมล์ :
  Banpowai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:30:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพหวาย


นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน