ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640011
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  640011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansantisuk School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสันติสุข
ตำบล :
  บางกุ้ง
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  0917415828
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/05/2524
อีเมล์ :
  84010017@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:59:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันติสุข


นางจิตรลดา สุวรรณทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน