ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640012
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  640012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattathog
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าทอง
ตำบล :
  บางกุ้ง
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077282028
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2453
อีเมล์ :
  Wattathong1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:36:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าทอง


นางยุพา ลิมสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน