ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนทีคมเขต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640013
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  640013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนทีคมเขต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnateekomkhate School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสะบ้าย้อย
ตำบล :
  คลองฉนาก
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  Natee_115@Windwslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองฉนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562 เวลา 14:14:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนทีคมเขต


นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน