ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640014
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  640014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์นิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphonimit school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางกุ้ง
ตำบล :
  บางกุ้ง
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077273501
โทรสาร :
  077273501
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13:05:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต


นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน