ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640015
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  640015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Suratthani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านยางงาม
ตำบล :
  มะขามเตี้ย
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077272541
โทรสาร :
  077272541
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  official@anubansurat.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11:14:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี


นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2