ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640016
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  640016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทอนหญ้าปล้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthonyaplong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทอนหญ้าปล้อง
ตำบล :
  คลองน้อย
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  081-0815019
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/05/03
อีเมล์ :
  thonyaplongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:10:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง


นายประจวบ ปานดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน