ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางชุมโถ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640017
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  640017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางชุมโถ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangchumtho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบางชุมโถ
ตำบล :
  วัดประดู่
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077282829
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิุถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนทะเล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางชุมโถ


นายสุระชัย ไสยรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน