ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640019
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  640019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกลางใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklangmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแหลมทราย
ตำบล :
  มะขามเตี้ย
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077273426
โทรสาร :
  077206005
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2504
อีเมล์ :
  84010026@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 11:40:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกลางใหม่


นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน