ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมหวัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640020
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  640020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสมหวัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsomwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสมหวัง
ตำบล :
  วัดประดู่
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077409021
โทรสาร :
  077409094
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  somwang557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:44:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสมหวัง


นายสาธิต สร้างสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมหวัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน