ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640021
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  640021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Watsunthonniwat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดประดู่
ตำบล :
  วัดประดู่
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077200210
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/10/2461
อีเมล์ :
  8410030@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวัดประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:25:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส


นางขวัญใจ บุญสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน