ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640022
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  640022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongsook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองสุข
ตำบล :
  บางชนะ
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  0970362307
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/08/2486
อีเมล์ :
  84010019@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสุข


นายสาคร บัวผุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน