ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลธาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640024
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  640024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชลธาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchallatan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางเบิด
ตำบล :
  บางไทร
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077380137
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/08/2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14:14:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชลธาร


นางสาวจตุพร วาทีเส้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน