ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางใบไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640026
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  640026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางใบไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangbaimai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางใบไม้
ตำบล :
  บางใบไม้
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077-292890
โทรสาร :
  077-292880
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  84010022@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางใบไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 22:15:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางใบไม้


ดร.ดวงพร ดุษฎี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน