ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640028
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  640028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlamthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองฉนาก
ตำบล :
  คลองฉนาก
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2464
อีเมล์ :
  84010009@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองฉนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 12:59:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมทอง


นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน