ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640033
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  640033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบุญบันเทิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watboonbuntheong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบางแทงแรด
ตำบล :
  คลองน้อย
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077292475
โทรสาร :
  077292475
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2465
อีเมล์ :
  84010012@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:08:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบุญบันเทิง


นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน