ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640034
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  640034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairatwattya88
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน
ตำบล :
  ท่าอุแท
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  0810818755
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/06/2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอุแท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:14:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)


นายอัมโร รักช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน