ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640035
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  640035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อน้ำร้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBORNUMRON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ่อน้ำร้อน
ตำบล :
  กรูด
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16มีนาคม2517
อีเมล์ :
  bornamron2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรูดป่าร่อนคลองสระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:27:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน


นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน