ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเปล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640037
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  640037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเปล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongpel
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองเปล
ตำบล :
  พลายวาส
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  0896476677
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  84010082@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลายวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:25:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเปลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน