ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาญจนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640038
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  640038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกาญจนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkanjanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกะแดะ
ตำบล :
  กะแดะ
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077244421
โทรสาร :
  077244421
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2455
อีเมล์ :
  watkanjanaran@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาญจนดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกาญจนาราม


นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน