ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640039
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  640039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกำสนประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankamsonprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกำสน
ตำบล :
  ป่าร่อน
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  0918205943
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  Bankamsonprachasan.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรูดป่าร่อนคลองสระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าร่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 10:01:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์


นายนฤนาท สงพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน