ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640041
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  640041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   bankhlongsa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองสระ
ตำบล :
  คลองสระ
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077408098
โทรสาร :
  077408098
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2484
อีเมล์ :
  bankhlongsa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18:20:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสระ


นายจำนงค์ นวลขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน