ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640042
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  640042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคีรีรอบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankererob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคีรีรอบ
ตำบล :
  ป่าร่อน
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077379500
โทรสาร :
  077379501
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  nadeet3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าร่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:36:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคีรีรอบ


นางสุนิตา คงวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีรอบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน