ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640043
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  640043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงลีบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAANMOUNGLEEB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านม่วงลีบ
ตำบล :
  คลองสระ
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-932244
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คลองสระ ป่าร่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:26:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงลีบ


นางพูนสุข เผือกเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน