ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขานางเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640044
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  640044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขานางเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhaonangpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกรูด
ตำบล :
  กรูด
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-452381
โทรสาร :
  077-452381
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01072464
อีเมล์ :
  watkhaonangphao077@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรูด ป่าร่อน คลองสระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10:37:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขานางเภา


นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน