ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640045
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  640045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคงคาล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Khongkha Lom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหน้าเขา
ตำบล :
  คลองสระ
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-408238
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  kh.l.04.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15:36:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคงคาล้อม


นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน