ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640046
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  640046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังไทร
ตำบล :
  ป่าร่อน
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-379960
โทรสาร :
  077-379960
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2464
อีเมล์ :
   84010078@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าร่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าร่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:14:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังไทร


นายสุติยะ ชูหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน