ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640049
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  640049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhaokaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเขาแก้ว
ตำบล :
  ทุ่งกง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84290
โทรศัพท์ :
  077-227667
โทรสาร :
  077227667
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/09/2452
อีเมล์ :
  84010074@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08:35:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาแก้ว


นางอวยพร ซุ่นกี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน