ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิกรประสาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640050
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  640050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนิกรประสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnikonprasat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนชะอม
ตำบล :
  ตะเคียนทอง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-244085
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  Watnikon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:24:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนิกรประสาท


นางจุรี วิชิตแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรประสาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน